Hamam Otu ile Tüylere Son Verin!

Hamam Otu, Zırnık (Farsça), Arsenik: Sarı renkli natürel arsenik sülfür minerali. Limon sarısı renginde, özgül ağırlığı 3.45, sertliği 1,5-2 ve kimyasal bileşimi As2S3 olan rombik trimentrik prizma yapısına sahip çok zehirli bir maddedir. Zırnık önceleri kral sarısı adı ile renklendirme maksadı ile kullanılırdı. Sanayide en…