Hamam Otu, Zırnık (Farsça), Arsenik: Sarı renkli natürel arsenik sülfür minerali. Limon sarısı renginde, özgül ağırlığı 3.45, sertliği 1,5-2 ve kimyasal bileşimi As2S3 olan rombik trimentrik prizma yapısına