Bu gruptaki hastalıkların psikopatolojisindeki teme tertibat dissosiyasyondur. Dissosiyasyon; kimlik, bellek, seziş ve çevre ile ilgili duyumlar gibi normalde bir bütün halinde çalışan işlevlerin bütünlüğünün bozulmasıdır. Öteki bir niteliği