dissosiyatif-bozukluk-nedir

Dissosiyatif Bozukluk Nedir?

Bu gruptaki hastalıkların psikopatolojisindeki teme tertibat dissosiyasyondur. Dissosiyasyon; kimlik, bellek, seziş ve çevre ile ilgili duyumlar gibi normalde bir bütün halinde çalışan işlevlerin bütünlüğünün bozulmasıdır. Öteki bir niteliği de, davranışların bireyin adi tavır biçiminden ayrılarak bağımsız bir şekilde kimsesiz işlev görmesidir. Dissosiyasyon genelde travmaya aleyhinde…